Vacaturedatabank

Op zoek naar een stageplaats of een nieuwe uitdaging?

Hieronder ziet u een overzicht van vacatures die ons werden doorgestuurd. Ze blijven standaard 3 maanden op deze website vermeld. Wenst u ook een vacature te publiceren? Stuur ons een korte tekst door via icho@icho.be.
U kan ook vacatures raadplegen en/of aanbieden via www.domusmedica.be , https://www.ellis.care , de alumni-dienst van de KU Leuven info@alfagen.be, de zoekertjes van Artsenkrant en Medisfeer.

In wijkgezondheidscentrum ’t Spoor werken we met verschillende disciplines samen onder één dak: huisartsen, huisarts-in-opleiding, kinesitherapeuten, psychologen, verpleegkundigen, sociale dienst… Dit zorgt ervoor dat je je als arts goed ondersteund voelt, zowel in zorg als in administratie. Samen staan we in voor de zorg van een diverse en boeiende patiëntenpopulatie.
 
Zin om als arts deel uit te maken van ons enthousiaste team, tijdelijk of voor langere duur? Contacteer ons dan snel!
 
Wat mag je van ons verwachten

 • Een tijdelijk contract met optie vast vanaf 29/01/2024 (startdatum bespreekbaar)
 • Verloning en arbeidsvoorwaarden volgens paritair comité 330, IFIC klasse 20 of op zelfstandige basis met uurverloning
 • We bieden een fulltime job van 38 uur. De minimale tewerkstelling is 80%. Werkuren kunnen flexibel ingevuld worden (flexibiliteit in twee richtingen)
 • Een multidisciplinair team met een grote openheid om ervaring en kennis uit te wisselen
 • Wachten zowel in het weekend als op weeknachten vanuit Huisartsenwachtpost Antwerpen Oost (Deurne). Dankzij een aantal hervormingen is het aantal wachtdiensten laag en is er permanent een chauffeur
 • Sterke administratieve en medische ondersteuning zodat patiëntenzorg prioriteit kan zijn. Er is steeds een onthaalmedewerker aanwezig
 • Volledig geïnformatiseerde praktijk (EMD: CareConnect, agenda: MYA)
 
Onze verwachtingen
 • Je bent een erkend geaccrediteerd en geconventioneerd huisarts
 • Je werkt graag in teamverband en vindt het een meerwaarde om samen te werken met andere disciplines
 • Je vindt het boeiend om te werken met een diverse patiëntenpopulatie
 • Je hebt een goede medische kennis en werkt volgens de principes van EBM
 • Je bent Nederlandstalig met een voldoende kennis om consultaties te voeren in het Engels. Frans is een meerwaarde
 • Je werkt patiëntgericht en hebt oog voor de context van de patiënt
 • Je werkt mee aan een gezamenlijk beleid binnen de artsendiscipline en interdisciplinair
 
Contact
Heb je interesse in deze vacature? Mail je cv naar Veerle Dupont (algemeen coördinator). Voor meer informatie kan je Veerle telefonisch of per mail bereiken.
Telefoon: 0494/24.85.08
E-mail: veerle.dupont@wgctspoor.be
Adres: Kwekerijstraat 75 – 2140 Borgerhout
Website: www.wgctspoor.be


Wij zijn een groepspraktijk in Mechelen Noord (huisartsenpraktijk De Plaon).
Al een tijdje zijn we hier met drie artsen aan het werk, maar door toenemende drukte zijn we op zoek naar een enthousiaste collega om ons team te versterken.
Praktische informatie:
3 vaste huisartsen (Kristine, Peter & Lies)
Eigen kabinet
Gevarieerde patiëntenpopulatie
Wekelijks teamoverleg
We werken enkel op afspraak (digitale wachtkamer), huisbezoeken eerder beperkt
Telesecratariaat
EMD Care Connect
Georganiseerde weekwacht van thuis & weekendwacht in Wachtpost Mechelen (gemiddeld 1x per maand)
Aandacht voor balans werk-privé
Uurrooster in samenspraak te bekijken
www.huisartsendeplaon.be
Ben je geïnteresseerd of wil je graag meer informatie? Dan horen wij het graag.
Contact: 0472263584 of lies.lammar@gmail.com


Wij zijn een team van 5 jonge huisartsen en zoeken volgende jaar gedurende zes maanden een vervangarts.
Ben jij beschikbaar vanaf april tot en met september of voor een gedeelte van deze periode?
En wens je samen te werken in een goed georganiseerde en moderne groepspraktijk?
Contacteer ons!
Onze manier van werken wordt hieronder beschreven, maar alles is bespreekbaar.      

In Januari van dit jaar verhuisden wij naar een volledig gerenoveerde praktijk.  Hier zijn 5 ruime volledig ingerichte kabinetten waarvan 1 beschikbaar zal zijn.
Onze praktijk is gelegen in de arbeiderswijk "Deuzeld" van Schoten, deze grenst aan Merksem. De patiëntenpopulatie is zeer gevarieerd (alle leeftijden, verschillende culturen, uiteenlopende ICE...) en er heerst een fijne "volkse" sfeer.

Wachtdienstregeling & werktijden

Meestal beginnen wij om 9u 's ochtends. Elke huisarts doet 1 avondconsultatie.  W nemen allen minstens 2 halve dagen per week vrij.
Vanaf 18u start de weekwacht op de wachtpost van HANA (gelegen aan Jan palfijn Merksem). 

EMD pakket & consultatiesysteem

Daktari en Doctena agenda
Consultatie enkel op afspraak en een minimum aan huisbezoeken. Elke dag is een van de huisartsen beschikbaar voor eventuele acute huisbezoeken.
Van de vervangarts wordt niet verwacht dat die de chronische zorg onder vorm van huisbezoeken opneemt.
In de namiddag is ons secretariaat gesloten, elke namiddag voorziet 1 van de huisarten (diegene die ook avondconsultatie doet) telefonische permanentie.
Het aantal oproepen na de middag is echter zeer beperkt.  

Voor meer  info : info@poorthuisartsen.be


In kader van een gepland zwangerschapsverlof van een van de artsen zijn we op zoek naar een vervangarts voor de periode half juni t.e.m. eind september 2024.
De periode (korter/langer) en het aantal uren (voltijds/deeltijds) is bespreekbaar.
Wij zijn een groepspraktijk bestaande uit 5 vaste artsen en 1 HAIO en hebben een gevarieerde patiëntenpopulatie.
Dagelijks worden wij ondersteund door de aanwezigheid van een voltijds secretariaat bestaande uit 2 secretariaatsmedewerkers die instaan voor het onthaal van patiënten, telefoon, administratie… 
Consultaties gaan enkel door op afspraak en huisbezoeken proberen we tot een minimum te beperken.
Een aangename werksfeer en een vlotte samenwerking zijn voor ons zeer belangrijk waardoor we veel belang hechten aan ons wekelijks praktijkoverleg.
Zowel de week-als weekendwachten gaan door via de goed georganiseerde centrale huisartsenwachtdienst Noord West-Vlaanderen waardoor de belasting door wachten tot een minimum wordt beperkt.
Neem gerust ook een kijkje op onze website: https://www.de-essen.be/nl/  
Bij interesse of vragen graag een mailtje naar: dr.sarahvanhulle@gmail.com


We zijn op zoek naar zwangerschapsvervanging voor mei tem medio november 2024 . Periode en uren zijn bespreekbaar.

We zijn een praktijk met 4 vaste artsen, 2 HAIO’s, volledige ondersteuning door een praktijkmanager , een praktijkassistente en een telesecretariaat.

Belangrijk is voor ons : een fijne balans tussen werk en leven, een aangename werkomgeving en vlot samenwerken.

We gebruiken care connect als EMD. Raadplegingen op afspraak en huisbezoeken enkel indien strikt noodzakelijk. Wachten beperkt, in het weekend via de wachtpost , in de week van thuis uit. Maar dus ook bespreekbaar .

Kortom : een aanradertje !

Mail gerust naar sarah.defoirdt@hotmail.com voor meer info . Of ook op de website www.elsdries.be.


Functieomschrijving
Vrij CLB De Wissel – Antwerpen zoekt een arts voor een tijdelijke vervanging met onmiddellijke ingang. Het werkvolume is bespreekbaar.
 
Als CLB-arts maak je deel uit van de medische equipe die instaat voor de systematische medische contacten, de vaccinaties en het nemen van profylactische maatregelen bij infectieziekten.
Je bent lid van een multidisciplinair onthaal- of trajectteam (arts, paramedisch werker, psycho-pedagogisch consulent/werker, maatschappelijk werker en intercultureel bemiddelaar). Je neemt deel aan teamoverleg en voert in samenspraak activiteiten uit in functie van de vraag gestuurde CLB-werking.
Je staat samen met je teamleden in voor de leerlingenbegeleiding in samenwerking met een waaier van scholen en vervult een draaischijffunctie naar externe hulpverlening.
Naast deze gesprekken zorg je voor een stipte administratieve opvolging door het correct registreren van de verkregen data.
Je verwerft snel kennis over de te volgen procedures en schaaft deze voortdurend bij.

Volgende taken voer je uit :

 • uitvoeren van systematische medische contacten en toedienen van vaccinaties evenals het opvolgen en/of verwijzen van leerlingen naar aanleiding van afwijkende bevindingen
 • nemen van profylactische maatregelen bij infectieziekten
 • implementeren van standaarden en protocollen om zo goed mogelijk ‘evidence based’ te werken
 • contacten leggen met leerlingen, ouders, scholen en hulpverleners n.a.v. vragen in verband met de ontwikkeling, de gezondheid en het welbevinden van leerlingen
 • overleggen met medewerkers van eigen en andere disciplines in het kader van een optimale leerlingenbegeleiding; dat impliceert o.a. het in kaart brengen van onderwijsnoden en het formuleren van handelingsgerichte adviezen

Verwachte competenties :
 • in staat zijn om opdrachten op een doeltreffende wijze te plannen en uit te voeren
 • kwaliteitsvol (nauwkeurig, stipt, deskundig, kritisch, evaluerend, …) en  resultaatsgericht werken
 • bereid zijn om multidisciplinair samen te werken, op basis van gelijkwaardigheid
 • zich loyaal opstellen tegenover de eigen organisatie en collegiaal tegenover de collega’s
 • gemotiveerd en positief ingesteld zijn
 • zich flexibel willen en kunnen opstellen
 • bereid zijn om het eigen functioneren in vraag te stellen
 • zich willen en kunnen inleven in de problematiek van de cliënt
 • kunnen samenwerken met netwerkpartners
 • onder alle omstandigheden rustig en tactvol blijven
 • basiscomputervaardigheden bezitten (Word, gebruik mailsysteem en internet) en zich vlot inwerken in sectoreigen software systemen

Diplomavereisten
 • Huisarts of basisarts
 • een bijkomend ManaMa diploma jeugdgezondheidszorg of de intentie om deze opleiding te volgen is niet noodzakelijk maar strekt tot aanbeveling.
Aanbod
 • Het betreft een vervangingscontract (TABD).
 • Verloning volgens de officiële barema’s van de Vlaamse overheid, departement Onderwijs: http://data- onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=511&p=24
 •  Vakantieregeling volgens het decreet leerlingbegeleiding.
 • Je kan beschikken over een smartphone en laptop.
 • Vergoeding voor woon-werkverplaatsing met de fiets of met het openbaar vervoer.
 • Ook verplaatsingen in opdracht met de fiets, het openbaar vervoer of de eigen wagen, moto of bromfiets worden vergoed.

Interesse?
Neem contact op met de medisch coördinator: Lieve Van Dingenen –  0491 566 462  lieve.vandingenen@vclbdewisselantwerpen.be


Wie zijn wij?

 •  Een groepspraktijk van drie enthousiaste artsen
 •  Volledige gerenoveerde groepspraktijk
 •  Eigen kabinet ter beschikking
 •  Vast secretariaat
Hoe werken wij?
 •  Evidence based medicine
 •  Patiënten worden aangemoedigd om op consultatie te komen
 •  Wij proberen de telefoondruk zo laag mogelijk te houden d.m.v. een telefooncentrale met keuzemenu indien de secretaresse afwezig is
 •  CareConnect
Wat bieden wij?
 •  Een volledig vernieuwde groepspraktijk en kabinet in Hasselt
 •  Grote toestroom van nieuwe patiënten o.w.v. pensionering collega-huisartsen in nabije omgeving
 •  Een groepspraktijk die volop aan het vernieuwen en evolueren is. Inspraak in/ideeën voor de toekomstige (samen-)werking zijn altijd welkom.
 •  Week- (vanaf 18h00) en weekendwachtdienst centraal georganiseerd binnen Herkenrode Huisartsenkring (met chauffeur en onthaal)
 •  Werkschema overeen te komen (deeltijds/voltijds)
 •  Indien gewenst, kan er na een proefperiode geassocieerd worden
Interesse?
Aarzel niet om mij te contacteren voor meer informatie of om te solliciteren:
Wouter Ghijsebrechts
Maastrichtersteenweg 119, bus 1
3500 Hasselt
011 22 20 24 drghijsebrechts@hotmail.com


Wij zijn op zoek naar een vervangarts voor onze groepspraktijk te Kortemark van +|- april t.e.m. september 2024. 
Groepspraktijk met 3 vaste artsen en een verpleegkundige.
www.denieuwstraat.be 
Uren en werkschema zijn bespreekbaar, ook een kortere periode is mogelijk.
Consultaties enkel op afspraak, huisbezoeken beperkt tot een minimum.
Georganiseerde weekwacht, geen overname wachten noodzakelijk.
Secreterariaat wordt bemand door halftijdse secretaresse + verpleegkundige, soms aangevuld met een telesecretariaat. 
Volledig ingericht kabinet ter beschikking.
EMD care connect en online agenda ringphone

Bij vragen of interesse: coolmarlies@hotmail.com


Wij zijn op zoek naar een (halftijdse) vervangarts voor onze groepspraktijk te Kontich van +|- april t.e.m. juli 2023. 
Consultaties enkel op afspraak, huisbezoeken beperkt tot een minimum.
Georganiseerde weekwacht vanaf 18h.
Geen overname wachten noodzakelijk, maar steeds mogelijk via huisartsenwachtpost ZORA in Mortsel.
Secretariaat in de voormiddag.
Volledig ingericht kabinet ter beschikking.
EMD Daktari en online agenda Doctena.
Uren en werkschema zijn bespreekbaar.
Bij vragen of interesse: dokter.aka@gmail.com


Wij zijn huisartsenpraktijk Gijmel en op zoek naar versterking van ons team.
We zijn met z’n vieren: Daniel Kolacny, Christel Van Aerde, Corinne Ponsaerts en Katrien Bruyninckx. De praktijk is landelijk gelegen in Langdorp (Gijmel) met een gevarieerd patiëntenbestand.
We worden ondersteund door een telesecretariaat en online agendasysteem en werken met HealthOne als medisch dossier.
Wekelijks is er een uitgebreid overleg maar ook daarnaast werken we dagelijks nauw samen.
Weekendwachten doen we in een aangename setting in wachtpost Demerland in Rillaar.
 
Ben jij of ken jij een enthousiaste huisarts met interesse in onze praktijk?
Neem gerust contact op voor bijkomende info of een eerste kennismaking.
huisartsengijmel@telenet.be
016 56 86 86


Ben jij een gepassioneerde en toegewijde arts, klaar om je medische expertise te combineren met sterke leiderschaps- en organisatorische vaardigheden? Dan is dit misschien de volgende stap in je carrière?

Provincie Antwerpen zoekt voor het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) in Antwerpen een projectleider-arts. Het PIH heeft als kerntaak het versterken van innovatie en expertise inzake milieu en gezondheid, en het ondersteunen van milieu- en gezondheidsbeleid van provinciale, gemeentelijke en andere overheden.
 
Je komt aan boord van het team die het veldwerk levert in verschillende milieu-gezondheidsprojecten, het Mobiel Vaccinatieteam bemant in opdracht van het departement Zorg en instaat voor het beheer van het EUROCAT register van aangeboren afwijkingen in de provincie Antwerpen.
 
Als projectleider-arts ben je leidinggevende van het Mobiel Vaccinatieteam, en werk je als projectleider mee in milieu-gezondheidsprojecten en neem je de medische verantwoordelijkheid.
 
We bieden je een voltijdse contractuele functie met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aan.
 
Lees er meer over op onze jobsite en solliciteer ten laatste 26 november 2023 via deze link.
 
Bij vragen mag je ons contacteren op +32 3 240 54 53 of via birgit.baats@provincieantwerpen.be


Huisartsenpraktijk, 3 vaste artsen en 1 haio, zoekt enthousiaste collega om onze snel groeiende praktijk te Overijse te versterken.
Nieuwe zeer moderne praktijk met meerdere kabinetten.
Iedereen beschikt over eigen kabinet.
Consultaties enkel op afspraak.
Zeer goede work-life balans.
Voltijds of halftijds.
Tijdelijk of vast
Er wordt gewerkt met elektronisch medisch dossier (Care-Connect) en elektronische agenda (Doctena).
Weekendwachtdienst in wachtpost Druivenstreek.

Bij interesse of vragen aarzel niet om contact op te nemen via mail: eddy@doktervankeerberghen.be of via GSM 0476/85.81.51.
 


Wegens uitbreidende patiëntenpopulatie en stop collega zijn wij op zoek naar een nieuwe collega in onze praktijk.
Momenteel 3 vaste artsen. Tevens opleidingspraktijk voor Haio's.
Vast secretariaat in voormiddag en telesecretariaat in namiddag.
Ook samenwerking met praktijkverpleegkundige.
Wachtdienst via wachtpost Heist op den Berg.

Eigen kabinet in recent gerenoveerde praktijkruimte.
Flexibel uurschema in overleg. Zowel deeltijds als voltijds mogelijk. Ook tijdelijk contract mogelijk.

Meer info via katrienvanproeyen@praktijkpijpelheide.be
 


Wij zoeken een enthousiaste collega om ons team te komen versterken. We zijn een goed georganiseerde groepspraktijk in Ruisbroek, Antwerpen, bestaande uit 4 vaste huisartsen en een HAIO, met een voltijds medisch secretariaat en verschillende paramedici (psychotherapie, podologie, diëtiek, diabetes educatie, coaching). Er is ook wekelijkse ondersteuning van verpleegkundigen voor bloedafnames en andere verpleegtechnische taken.

We beschikken over een groot gebouw, met mooi ingerichte kabinetten, een lift en een ruime parking.
Twee maal per week overleg waarbij praktijkorganisatie, patiëntenbespreking,... aan bod komen met alle artsen en dagelijkse mogelijkheid voor overleg met collega’s die ter plaatse zijn.
Als praktijk zetten we sterk in op een drempelverlagende, goede kwaliteit aan zorg (evidence based en practise based), warme teamsfeer, collegialiteit en een visie voor een langdurige samenwerking.

Werktijden zijn onderling bespreekbaar. Wachtregeling via de wachtpost N16. EMD CareConnect. Online agenda (digitale wachtkamer) en permanente telefonische ondersteuning van praktijkassistenten en telesecretariaat.

Bij interesse of vragen mag u ons contacteren op 0477231202 en via karolien.vangool@huisartsenruisbroek.be


Huisarts gezocht voor groepspraktijk De Zeshoek te Munsterbilzen
Wij zoeken een enthousiaste collega om ons team te komen versterken.
We zijn een goed georganiseerde groepspraktijk in Munsterbilzen, bestaande uit 7 huisartsen en een voltijds medisch secretariaat. 
Dagelijkse ondersteuning van verpleegkundige voor bloedafnames in de ochtend. Ruime, mooi ingerichte kabinetten.  
Wekelijks overleg waarbij praktijkorganisatie, patiëntenbespreking,... aan bod komen.
Als praktijk zetten we sterk in op een goede kwaliteit aan zorg, warme teamsfeer, collegialiteit en duurzame balans werk-privé.
Werktijden zijn onderling bespreekbaar. Wachtregeling via HWP37.
EMD CareConnect. Online agenda (medici.be) en permanente telefonische ondersteuning medisch secretariaat.
 
Bij interesse of vragen mag u ons contacteren op 089/41.46.30 of via zeshoekzorgverlener@gmail.com.


Wijkgezondheidscentrum Vierkappes in Tienen bestaat uit 6 artsen en 2 HAIO artsen, 6 verpleegkundigen, 2 kinesitherapeuten, een sociaal werker-psychotherapeut, een perinatale coach en een omkaderend team.
Wij willen toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg bieden en de nodige aandacht geven aan preventie.
Ondertussen bestaan we 12 jaar, ondersteunen we bijna 3800 patiënten en zijn we nog steeds in volle ontwikkeling.
Wij zoeken een m/v:
HUISARTS
38u per week
Tijdelijke overeenkomst van 01/03/2024 tot en met 30/09/2024
FUNCTIE
Je verleent integrale preventieve en curatieve bio-psychosociale zorg aan patiënten in een interdisciplinaire aanpak, om hun gezondheid en sociaal welzijn te behouden, te verbeteren of te herstellen en hen in Tienen een laagdrempelige, kwaliteitsvolle en continue eerstelijns gezondheidszorg aan te bieden.
COMPETENTIES
* Je bent erkend huisarts.
* Je hebt, naast het Nederlands, een goede kennis van het Frans en het Engels. Noties van andere talen is welkom.
ONS AANBOD
* Een voltijdse job van 38u per week (of deeltijdse job, aantal uren is bespreekbaar) - bepaalde duur van 01/03/2024 tem 30/09/2024
* Werknemers- of zelfstandigenstatuut is bespreekbaar
* Geen weekendwerk.
SOLLICITEREN
Mail je cv naar Laure Versluys (coördinator) via laure.versluys@wgcvierkappes.be 
Voor meer info kan je terecht bij Dr Tine Avermaete via tine.avermaete@wgcvierkappes.be of via 016/78 17 40.


Wij zijn een groepspraktijk in Battel, aan de rand van Mechelen. Wegens een nieuwe uitdaging van onze derde collega zijn we op zoek naar iemand die deze plaats kan opvullen zodanig dat we onze fijne work-life balans kunnen bewaren.
Ben je op zoek naar:

 • Werkplezier
 • Toegankelijke eerstelijnszorg
 • Moderne praktijkruimtes
 • Respectvolle patiënten
 • Open communicatie
 • Wekelijks teamoverleg
 • Gemotiveerde collega’s
Contacteer ons!
We werken enkel op afspraak (Doctena) met een goed ingevuld EMD (Careconnect). Georganiseerde weekwacht van thuis uit en weekendwacht in Wachtpost Mechelen.
www.battelbrug.be
dokters@battelbrug.be
015/272667


In verband met het zwangerschapsverlof van een van onze collega's, zijn wij op zoek naar een vervangende huisarts voor de periode van 3 juni tot en met 27 september 2024. Zowel de duur van de vervanging als de werktijden kunnen in overleg worden besproken. Er wordt geen overname van wachtdiensten verwacht.

De Oude School is een multidisciplinaire huisartsenpraktijk in Kortessem bestaande uit 5 vaste huisartsen, een HAIO, 2 verpleegkundigen, 3 psychologen, diëtiste en voltijds secretariaat.

Bij interesse of vragen mogen jullie mij contacteren via dr.liesbeth@deoudeschool.be of op het nummer 0472/571859.


Praktijk met momenteel 1 vaste arts en 1 haio.
Ik vind het belangrijk om na te denken over hoe de praktijk up to date kan blijven en kan voldoen aan de vraag van de patiënten. Door het groot aantal patiënten ontbreekt het mij aan tijd om dit te kunnen doen zoals ik graag zou willen.  Ik zou het fijn vinden om een collega te vinden die de workload kan verlichten, die ook graag mee nadenkt over praktijkverbetering en het belangrijk vindt om dit als team uit te voeren (en niet als 2 solo's onder 1 dak). Ik hecht daarom veel belang aan een goede klik/een arts met dezelfde visie, wekelijks overleg en een goede work-life balans voor alle artsen. Ik functioneer het best in een klein team (max. 3 artsen + haio) en heb geen ambitie om een grote groepspraktijk te worden.  Ik draag graag zorg voor mijn collega('s) en vind het fijn als dit wederzijds is, naar mijn gevoel bereik je dan als team veel meer en straal je dit ook uit op je patiënten. Zo vind ik het allemaal veel gemakkelijker vol te houden. Het zou fijn zijn mocht ik een collega vinden die zich in deze beschrijving kan vinden. Ik kijk er alvast (al lang) naar uit!

Over de praktijk
2 volledig uitgeruste praktijkruimtes + 1 extra praktijkruimte
gevarieerd patiëntenbestand
volledig op afspraak
duidelijk afgelijnde regio voor huisbezoeken en dus perfect mogelijk per fiets, beperkt aantal huisbezoeken
Wachtdienstregeling & werktijden
georganiseerde weekwacht (Londerzeel - Kapelle o/d Bos, ma tot do, 19u-8u) en weekendwacht (wachtpost N16 Puurs, vrij tot zo, 19u-8u)
uurrooster bespreekbaar
EMD pakket & consultatiesysteem
EMD CareConnect
telesecretariaat Solutel
online afsprakensysteem: Introlution
Telefooncentrale (VOIP) gelinkt aan de online agenda
Contactgegevens: karencautaerts@gmail.com, 052/558536
 


Omwille van de zwangerschap van onze HAIO zoeken we een vervanger voor de periode december 2023 t.e.m. februari 2024. 
We zijn een groepspraktijk van 3 huisartsen en 2 HAIO’s en werken met 2 secretaressen. We gebruiken careconnect als EMD en Mya als afsprakenbeheer, online afspraken maken is mogelijk.  
Voltijds of deeltijds werken is mogelijk, mogelijkheid om een vrije namiddag te nemen, geen zaterdagconsultaties, alles is bespreekbaar. 
De modern ingerichte praktijk is gelegen midden in het centrum van Menen. De pathologie en de patiëntenpopulatie is erg gevarieerd. 
In het weekend is er een georganiseerde wachtdienst met wachtpost (project 1733). Zie www.wachtpostdemeander.be/ 
Wij hechten veel belang aan samenwerking en EBM, en hebben op regelmatige basis praktijkoverleg waarbij een goede en vlotte sfeer heel belangrijk zijn. 
  
Neem ook een kijkje op onze website: www.centrumartsen.be 
  
Interesse? Stuur ons een mailtje naar centrumartsen@skynet.be of bel naar 056/255942. 
  
Daphné Comyn 
Kris Lamon 
Pieter De meulder